Keystone logo
UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

Įvadas

Jungtinių Tautų tarpregioninis nusikalstamumo ir teisingumo tyrimų institutas ( UNICRI ) buvo įkurtas 1968 m. pagal 1965 m. Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos rezoliuciją 1086 B (XXXIX), kurioje raginama plėsti Jungtinių Tautų veiklą nusikalstamumo prevencijos ir baudžiamosios justicijos srityse. Institutas yra savarankiška institucija, kuriai vadovauja patikėtinių taryba.

Dirbdama pagal savo įgaliojimus kurti ir įgyvendinti patobulintą politiką ir veiksmus nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės srityje, UNICRI misija yra tobulinti teisingumą, nusikaltimų prevenciją, saugumą ir teisinę valstybę remiant taiką, žmogaus teisių ir tvaraus vystymosi.

UNICRIPagrindinis dėmesys skiriamas 2030 m. tvaraus vystymosi darbotvarkės 16 tikslui, kurio pagrindinis tikslas – skatinti taikią, teisingą ir įtraukią visuomenę, kurioje nėra nusikalstamumo ir smurto. Teisingumas, nusikalstamumo prevencija ir teisinės valstybės principai yra kovos su skurdu ir nelygybės mažinimo pagrindas, kartu didinant ekonomikos augimą ir stabilumą bei tausojant aplinką. UNICRI remia vyriausybes ir plačiąją tarptautinę bendruomenę kovojant su nusikalstamomis grėsmėmis socialinei taikai, vystymuisi ir politiniam stabilumui.

Vietos

  • Turin

    Viale Maestri del Lavoro, 10

    Klausimai